Woonlasten in ruim kwart gemeenten boven 1.000 euro

Gemiddeld stijgt de aanslag gemeentelijke woonlasten dit jaar met 5,9 procent. Meerpersoonshuishouden met een eigen woning betalen in 2024 gemiddeld 951 euro aan gemeentelijke woonlasten. De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Alle drie gaan dit jaar gemiddeld een vergelijkbaar percentage omhoog: ozb met 5,9 procent, afvalstoffenheffing  6,1 procent en rioolheffing 5,3 procent. Dat is meer dan de gemiddelde WOZ-waarde van woningen, die dit jaar met 4,2 procent stijgt.