Meer kantoren omgebouwd tot woningen

Het CBS houdt bij hoeveel voormalige kantoren, winkels of industriële gebouwen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. In 2021 ging dat om in totaal 9.500 woningen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 10.215 (wel een afname dus).
In de afgelopen zeven jaar werden 76.000 nieuwe woningen gerealiseerd in leegstaande kantoren of winkels. Soms is daarbij slechts een deel van het pand omgebouwd tot woonruimte. Opvallend genoeg zijn de ombouwwoningen vaak klein (minder dan 70 vierkante meter) en oud (55 procent is gebouwd voor 1945). In totaal kwamen er in 2021 98.000 woningen bij in Nederland. Het overgrote deel (bijna 70.000) is nieuwbouw.