Jongeren nemen meer risico met crypto’s

Uit het onderzoek onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar, uitgevoerd in opdracht van de AFM, blijkt dat de meeste bezitters tussen de 25 en 45 jaar oud zijn en dat de meerderheid man is. Ruim de helft van de bezitters zegt voor minder dan 1.000 euro te hebben ingelegd. Investeringen van 10.000 euro of meer komen nauwelijks voor. Bij jongeren van 16 tot en met 24 jaar lijkt een sterke waardedaling vaker te leiden tot een financieel probleem, dan bij cryptobezitters van 45 tot en met 54 jaar.
Veruit de meeste deelnemers aan het onderzoek blijven weg van meer risicovolle activiteiten zoals beleggen met geleend geld of het uitlenen van crypto’s. Toch ziet de AFM dat ongeveer één op de tien cryptobezitters gebruik maakt van geleend geld (leverage). Onder jongeren (16 tot 24 jaar) is dit zelfs bijna 1 op de 5. Daarnaast is bijna de helft van de cryptobezitters bekend met de mogelijkheid om crypto’s uit te lenen tegen een vergoeding, en ongeveer 10 procent geeft aan dit ook daadwerkelijk te doen. Van de mensen die dit doen, vinden vier op de tien dit net zo veilig als sparen bij een bank. Cryptotegoeden vallen, in tegenstelling tot banktegoeden, echter niet onder het depositogarantiestelsel. Daarmee is er voor consumenten geen financieel vangnet, mocht er iets misgaan.