De belangrijkste plannen uit de Miljoenennota

Het kabinet trekt ruim 17 miljard euro extra uit om de koopkracht te repareren die lijdt onder de zware inflatie. Verder wordt het minimumloon verhoogd met ongeveer 10 procent. De uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, stijgen mee. Ook de huurtoeslag gaat structureel iets meer omhoog en de zorgtoeslag stijgt eenmalig.
Werkenden gaan iets minder belasting betalen over hun inkomen en de arbeidskorting stijgt. De belasting op inkomen uit vermogen gaat juist iets omhoog. Voor huishoudens met een lager inkomen komt er opnieuw een energietoeslag van 1.300 euro. Een deel hiervan mogen gemeenten dit jaar nog uitkeren.
Voor uitwonende studenten gaat de basisbeurs het komende jaar eenmalig omhoog. Het maandbedrag zal in het collegejaar 2023/2024 165 euro hoger zijn. Ze krijgen het extra bedrag boven op de beurs van circa 280 euro die ze dan al krijgen, aangezien de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd in het hoger onderwijs.
In 2023 wordt naar verwachting in totaal 103 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is 6 miljard euro meer dan dit jaar. Door de stijging van deze kosten stijgt de zorgpremie ook, verwacht het kabinet. Waarschijnlijk stijgt die met ongeveer 10 tot 11 euro per maand, al bepalen de zorgverzekeraars uiteindelijk wat de echte verhoging wordt.